PBA-persoonallisuusanalyysi on erinomainen apuväline rekrytoinnissa

Pia Jalo Tilitoimisto Jalosta käytti PBA-personallisuusanalyysia rekrytoinnin apuvälineenä viime keväänä, kun hän etsi työntekijää yritykseensä.

Rekrytointi on yksi tärkeimmistä yksittäisistä prosesseista yrityksessä. Pieleen menneen rekrytoinnin kustannukset liikkuvat eri arvioiden mukaan tuhansien ja jopa satojen tuhansien eurojen välillä.

Ennen kun Pia otti yhteyttä Uusin Tuulin Oy:n Satu Lempiäiseen, hän oli itsenäisesti haastatellut useita hakijoita. Yksi heistä oli vakuuttanut hänet aikaisemmalla työkokemuksellaan.

Hakijana Minna Ollanketo-Kauranen vaikutti sellaiselta henkilöltä, jonka kanssa on helppo tulla toimeen, Pia kertoo.

Oman mielikuvan lisäksi Pia halusi kuitenkin myös luotettavan ulkopuolisen tahon arvion Minnan sopivuudesta juuri kyseiseen työtehtävään.

Pia otti yhteyttä Satuun, joka on yksi harvoista yrittäjistä Suomessa, joka on perehtynyt perusteellisesti PBA-persoonallisuusanalyysiin.

– PBA-testi tulkitsee luotettavasti hakijan vahvat ja heikot alueet. Mikään ulkoinen tekijä ei vaikuta, Satu kertoo.

Samalla työnantaja tekee päätöksen, ottaako hän hyvien puolien lisäksi vastaan myös ne haasteet, mitä henkilön palkkaaminen tuo tullessaan.

– Toisaalta haastaviinkin puoliin on helpompi suhtautua, kun ne tiedostaa etukäteen, Satu pohtii.

Pia halusi tehdä PBA-persoonallisuusanalyysin ensin itselleen.

– Oma testitulokseni oli hämmästyttävän täsmällinen kuvaus minusta, hän kertoo.

Sen jälkeen työpaikkaa hakenut Minna suostui testiin.

– Toivoin häneltä luotettavuutta, tunnollisuutta ja tarkkuutta, Pia kertoo.

Toisinaan työhaastattelutilanteessa haastateltava pyrkii antamaan itsestään todellisuutta silotellumman vaikutelman. Toisinaan taas työnantaja tahtoo nähdä hakijassa vahvuuksia, joita hänessä ei välttämättä ole, jos henkilö esimerkiksi vaikuttaa hyvältä tyypiltä.

Pian oma arvio Minnasta oli kuitenkin tällä kertaa osunut oikeaan. PBA-persoonallisuusanalyysin perusteella Minnan todettiin soveltuvan erinomaisesti työtehtävään. Sen jälkeen Satu ja Pia kävivät yhdessä läpi sekä Minnan että Pian testituloksia.

– Analysoimme heidän luonteidensa yhteensopivuutta työskennellä yhdessä, Satu kertoo.

Minulle ei riittänyt pelkkä varmuus siitä, että henkilö suoriutuu työtehtävästä. Yhtä tärkeää oli varmuus siitä, että tulemme keskenämme toimeen, Pia sanoo

Nyt Minna ja Pia ovat työskennelleet yhdessä yli puoli vuotta. Kaikki on sujunut todella hyvin. Pia on kiitollinen, että Minna suostui testiin.

– PBA-testi on aivan loistava työkalu siinä tapauksessa, että henkilö antaa suostumuksensa sen tekemiseen. Hän antaa siinä samalla paljon itsestään, Pia sanoo.

Minna on osoittautunut juuri sellaiseksi henkilöksi kaikkine puolineen kuin testi osoitti.

Pia Jalo ( oik.) käytti PBA-persoonallisuusanalyysiä varmistuakseen, että hänen rekrytoimansa henkilö on kaikin puolin sopiva työtehtävään. Vasemmalla Satu Lempiäinen.


Mikroilmeiden tulkintaan perustuva testi ei erehdy

PBA-persoonallisuusanalyysiä voi käyttää apuna lähes missä tahansa rekrytoinnista parisuhteeseen. Luotettavaa tietoa omista heikkouksista ja vahvuuksista voi käyttää myös itsetuntemuksen lisäämiseen.

Se, että tuntee itsensä ja pystyy kehittämään itseään, on aivan loputtoman suuri voimavara, Satu Lempiäinen tietää.

Käytännössä PBA-persoonallisuusanalyysi tehdään tietokoneen ääressä vastaamalla tiheästi vaihtuviin kysymyksiin. Samaan aikaan videokuva tallentaa jokaisen mikroilmeen vastaajan kasvoilta. Mikroilmeet ovat tiedostamattomia, eikä niihin voi itse vaikuttaa. Se tekee testistä erehtymättömän.

Ensimmäinen selkeä faktatyökalu ihmismielen valmennuksen pohjaksi. Analyysin avulla on mahdollista osoittaa, että olet tällainen. Mitä puolia haluat lähteä kehittämään itsessäsi?


Mistä on kysymys?

  • PBA-persoonallisuusanalyysi perustuu kasvojen mikroilmeiden tulkintaan.
  • PBA-persoonallisuusanalyysi on tehokas apukeino esimerkiksi rekrytoinnissa.
  • PBA-persoonallisuusanalyysin tekeminen kestää 3–10 minuuttia.
  • Analyytikko käy tuloksen läpi ensin Hollannissa. Sen jälkeen Satu Lempiäinen käy tulokset läpi ja tekee raportin.
  • Yksittäinen kustannus testille on 365 euroa (+ alv 24 %).

Teksti ja kuva: Sanna Sarenius, Lehtijuttu